MTD Racing series

MTD Racing series                                                                            ver 1.5

Obsah:

1. Základné informácie

2. Jazdci a tímy

3. Typy závodov

4. Závodná nedeľa pre Šprint

5. Závodná nedeľa pre Endurance

6. Virtual Restart

7. Evidencia bodov a ohodnotenie

8. Podávanie protestov, tresty a penalizácie

9. Správanie sa na trati

10. Nastavenie podmienok na serveri

 

1. Základné informácie

Hra:                             Assetto Corsa Competizione

Autá:                           GT3 Blancpain séria

Obdobie:                     7.jún 2020 až 27.september 2020

Počet závodov:           9 (5x Šprint + 4x Endu)

Kalendár: (bude i v kalendáři na webu)

Šprint:

07.06.2020 – Nurburgring
21.06.2020 – Kyalami
19.07.2020 – Zandvoort
16.08.2020 – Hungaroring
13.09.2020 – Bathurst

Endu: 

05.07.2020 – Monza
02.08.2020 – Silverstone
30.08.2020 – Barcelona
27.09.2020 – SPA

2. Jazdci a tímy

2.1 Vytvorenie tímu:        

Jazdci sa do šampionátu prihlasujú po dvojiciach. Všetci prihlásení jazdci budú podľa uváženia organizátorov pred začiatkom šampionátu rozdelení do 2 základných kategórií: ( PRO | AM ). Na základe tohto rozdelenia vzniknú 3 kategórie 2-členných tímov: PRO Team | PRO-AM Team | AM Team. V prihláške si jazdci zvolia názov tímu, číslo jazdca, číslo tímu a livery, ktoré ich bude reprezentovať počas celého trvania šampionátu. Každý jazdec zaradený do kategórie AM má pred začatím šampionátu právo požiadať o preradenie do kategórie PRO. (stačí napísať súkromnú správu jednému z organizátorov) Po začatí šampionátu už nebude možné preraďovať jazdcov do iných kategórií.  

Ak sa jeden jazdec z tímu nedokáže zúčastniť blížiaceho sa endurance závodu, môže formou súkromnej správy požiadať organizátorov o nasadenie náhradníka. Náhradníkovi sa budú počítať body iba do pohára konštruktérov (to znamená, že neprítomný jazdec príde v danom závode o body do pohárov jazdcov a pohára šampiónov) Takáto výmena bude v rámci tímu tolerovaná maximálne 2-krát za sezónu.

2.2 Tímové livery:            

Obaja jazdci v tíme si zvolia rovnaké livery, až na miernu odlišnosť, ktorá bude rozlišovať tímových kolegov.

Príklad:                      

Tímový kolegovia budú mať do biela ladené auto s úzkym pruhom cez kapotu. Tento pruh by mal mať každý v tíme inej farby.

Přihláška do šampionátu je zde:

Prihláška musí obsahovať reálne meno a priezvisko jazdca !

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYvxTjq0XgSI8xK-ZdAWmIHDUwYXzAyq7S2AwCzdGXdL2lpQ/viewform

3. Typy závodov

3.1 Šprint závody: 

Trvanie:

90 minút

Zloženie tímov:

Tím pošle do závodu dve autá, každé s jedným jazdcom, ktorý sám odjazdí celých 90 minút.

Bodovanie:                 

Jazdci získavajú body za umiestnenie v závode do pohára jazdcovpohára šampiónov a zároveň do pohára konštruktérov. Bodovaných je prvých 15 jazdcov vo svojej kategórii, ktorí úspešne dokončili závod.

Príklad:                      

Jazdci jedného tímu dorazia do cieľa na treťom  a siedmom mieste, čím pre svoj tím získajú 18 + 9 čiže 27 bodov do pohára konštruktérov. Jednotlivým jazdcom sa body zapíšu nasledovne: jazdec č.1 získa 18 bodov a jazdec č.2 získa 9 bodov do pohára jazdcov AM alebo PRO, (podľa toho v akej kategórii sa daný jazdec nachádza) a tiež do pohára šampiónov. (vysvetlenie rozdelenia pohárov nájdeš v kapitole 7)

 

3.2 Endurance závody: 

Trvanie:                     

210 minút

Zloženie tímov:          

Tím pošle do závodu jedno auto s dvoma jazdcami, ktorí sú povinní sa počas závodu striedať v riadení vozidla.

 Pravidlá pre striedanie:

Podmienky pre striedanie (max. dĺžka stintu, počet povinných zastávok, max. driving time atd..) sa jazdci dozvedia v dostatočnom predstihu pred každým endurance závodom.

Bodovanie:                 

Tím získava body za umiestnenie auta v závode do pohára konštruktérov. Jazdci získavajú body za umiestnenie auta v závode v pomere 50% : 50% do pohára jazdcovpohára šampiónov. Bodovaných je prvých 15 posádok vo svojej kategórii, ktoré úspešne dokončili závod.

Príklad:                      

Posádka dorazí do cieľa na druhom mieste a získa 62 bodov do pohára konštruktérov. Jednotliví jazdci si rozdelia body nasledovne: jazdec č.1 získa 31 bodov a jazdec č.2 získa 31 bodov, ktoré sa im zapíšu do pohára jazdcov AM alebo PRO, (podľa toho v akej kategórii sa daný jazdec nachádza) a tiež do pohára šampiónov.        (vysvetlenie rozdelenia pohárov nájdeš v kapitole 7)

4. Závodná nedeľa pre Šprint

4.1 Predzávodný briefing:   

Kedy a kde:    

O 19:30 na discord-e Motodomek Community – MTD Racing Series – „predzávodný-briefing“

Na briefingu sa jazdci dozvedia všetky informácie potrebné k aktuálnemu závodu.

Server:           

MTD Racing Series #Sprint 90 min

 4.2 Practice:

Practice začína vždy o 19:00 a trvá 60 minút.

Použitie ESC na teleport do garáže nie je zakázané.

4.3 Kvalifikácia:         

Kvalifikácia začína po ukončení practice v čase 20:00 a trvá 25 minút.

Použitie ESC je prísne zakázané! Jazdci majú povinnosť vždy zaparkovať na svojom boxovom státí a následne môžu použiť ESC – return to garage. Pokiaľ jazdec nie je schopný doviezť svoje auto z akéhokoľvek dôvodu bezpečne do boxov, zaparkuje na najbližšom bezpečnom mieste, tak aby neprekážal ostatným jazdcom na trati a čaká na koniec kvalifikácie. Teleport do boxov bude jazdcovi beztrestne umožnený iba vo výnimočných prípadoch, akými sú nepojazdné/zaseknuté auto prekážajúce na trati, skrížené auto v zúženom mieste okruhu alebo na vjazde do boxovej uličky alebo na výjazde z boxovej uličky.

Na základe časov dosiahnutých v kvalifikácii budú jazdci automaticky zoradení v závode na štartovom rošte.

4.4 Závod:      

Závod trvá 90 minút a začína v čase 20:30 po uplynutí 3 minútového časového intervalu, ktorý nabehne po ukončení kvalifikácie. Tento časový interval slúži na posledné úpravy auta a tiež na fyzickú a psychickú prípravu samotného jazdca. Následne jazdec zaháji zahrievacie kolo.

4.5 Štart:        

Na začiatku zahrievacieho kola vydá RC pokyn na SINGLE FILE, čo pre jazdcov znamená, že môžu vyraziť do zahrievacieho kola v jedno-rade (autá idú za sebou, nie vedľa seba). Prvý jazdec dodržuje rýchlosť do 90km/h a ostatní jazdci kopírujú jeho tempo. Iba v tejto fáze majú jazdci dovolené zahrievať brzdy a pneumatiky pohybmi po celej šírke vozovky.

Po zahlásení DOUBLE FILE vedúci jazdec spomalí na 60km/h, vráti sa na stranu, ktorá prislúcha jeho pozícii a udržuje konštantnú rýchlosť do 60km/h až do zahlásenia green green green. Ďaľší jazdec v poradí kopíruje jeho tempo a vráti sa na stranu, ktorá prislúcha jeho pozícii. Tento princíp musia zachovať všetci jazdci v poli. Každý jazdec si musí strážiť krížneho jazdca pred sebou tak, aby sa neprekrýval žiadnou časťou svojho auta s jeho autom a zároveň dbá o to, aby za týmto jazdcom nevytváral príliš veľkú medzeru (viď. obrázok pod textom). Po vytvorení „cik-cak“ formácie naprieč celým štartovým poľom sa jazdci pripravia a v momente signalizovania zelených svetiel vykonajú štart.

Pokiaľ jazdec počas zahrievacieho kola vypadne zo svojej pozície z dôvodu jazdeckej chyby alebo nehody, zaradí sa na koniec štartového poľa a jeho miesto ostane prázdne. V žiadnom prípade sa neprediera dopredu cez ostatných jazdcov na svoju pôvodnú pozíciu. Ostatní jazdci udržujú formáciu tak, ako keby sa vypadnutý jazdec nachádzal na svojom mieste.

4.6 Cieľ:           

Po uplynutí 90-tich minút sa stáva víťazom jazdec, ktorý ako prvý pretne cieľovú čiaru. Závod končí v momente, kedy prejde cieľovou čiarou posledný jazdec, ktorý sa nachádza v rovnakom kole ako víťaz závodu. Po prejdení cieľovej čiary sú všetci jazdci povinní absolvovať dojazdové kolo a doviezť svoje auto až na boxové státie svojho tímu.

5. Závodná nedeľa pre Endurance

5.1 Predzávodný briefing:   

Kedy a kde:    

O 17:40 na discord-e Motodomek Community – MTD Racing Series – „predzávodný-briefing“

Na briefingu sa jazdci dozvedia všetky informácie potrebné k aktuálnemu závodu.

Server:           

MTD Racing Series #Endurance 210 min

5.2 Practice:

Practice začína vždy o 17:00 a trvá 60 minút.

Použitie ESC na teleport do garáže nie je zakázané.

5.3 Kvalifikácia:         

Kvalifikácia začína po ukončení practice v čase 18:00 a trvá 25 minút.

Použitie ESC je prísne zakázané! Jazdci majú povinnosť vždy zaparkovať na svojom boxovom státí a následne môžu použiť ESC – return to garage.Pokiaľ jazdec nie je schopný doviezť svoje auto z akéhokoľvek dôvodu bezpečne do boxov, zaparkuje na najbližšom bezpečnom mieste, tak aby neprekážal ostatným jazdcom na trati a čaká na koniec kvalifikácie. Teleport do boxov bude jazdcovi beztrestne umožnený iba vo výnimočných prípadoch, akými sú nepojazdné/zaseknuté auto prekážajúce na trati, skrížené auto v zúženom mieste okruhu alebo na vjazde do boxovej uličky alebo na výjazde z boxovej uličky.

Na základe časov dosiahnutých v kvalifikácii budú jazdci automaticky zoradení v závode na štartovom rošte.

5.4 Závod:      

Závod trvá 210 minút a začína v čase 18:30 po uplynutí 3 minútového časového intervalu, ktorý nabehne po ukončení kvalifikácie. Tento časový interval slúži na posledné úpravy auta a tiež na fyzickú a psychickú prípravu samotného jazdca. Následne jazdec zaháji zahrievacie kolo.

5.5 Štart:        

Na začiatku zahrievacieho kola vydá RC pokyn na SINGLE FILE, čo pre jazdcov znamená, že môžu vyraziť do zahrievacieho kola v jedno-rade (autá idú za sebou, nie vedľa seba). Prvý jazdec dodržuje rýchlosť do 90km/h a ostatní jazdci kopírujú jeho tempo. Iba v tejto fáze majú jazdci dovolené zahrievať brzdy a pneumatiky pohybmi po celej šírke trate.

Po zahlásení DOUBLE FILE vedúci jazdec spomalí na 60km/h, vráti sa na stranu, ktorá prislúcha jeho pozícii a udržuje konštantnú rýchlosť do 60km/h až do zahlásenia green green green. Ďaľší jazdec v poradí kopíruje jeho tempo a vráti sa na stranu, ktorá prislúcha jeho pozícii. Tento princíp musia zachovať všetci jazdci v poli. Každý jazdec si musí strážiť krížneho jazdca pred sebou, aby sa neprekrýval žiadnou časťou svojho auta s jeho autom a zároveň dbá o to, aby za týmto jazdcom nevytváral príliš veľkú medzeru (viď. obrázok hore). Po vytvorení „cik-cak“ formácie naprieč celým štartovým poľom sa jazdci pripravia a v momente signalizovania zelených svetiel vykonajú štart. V priebehu závodu sa jazdci v aute striedajú tak, aby dodržali nastavené pravidlá pre aktuálnu závodnú nedeľu.

Pokiaľ jazdec počas zahrievacieho kola vypadne zo svojej pozície z dôvodu jazdeckej chyby alebo nehody, zaradí sa na koniec štartového poľa a jeho miesto ostane prázdne. V žiadnom prípade sa neprediera dopredu cez ostatných jazdcov na svoju pôvodnú pozíciu. Ostatní jazdci udržujú formáciu tak, ako keby sa vypadnutý jazdec nachádzal na svojom mieste.

5.6 Cieľ:           

Po uplynutí 210-tich minút sa stáva víťazom tím, ktorý ako prvý pretne cieľovú čiaru. Závod končí v momente, kedy prejde cieľovou čiarou posledný jazdec, ktorý sa nachádza v rovnakom kole ako víťaz závodu. Po prejdení cieľovej čiary sú všetci jazdci povinní absolvovať dojazdové kolo a doviezť svoje auto až na boxové státie svojho tímu.

 

6. Virtual Restart & Live Race Control

6.1 Na každý prebiehajúci závod dozerá z pozície spektátora tzv. Live Race Control („LRC“). Úlohou LRC je sledovať dianie na trati a v prípade hromadnej nehody alebo inej mimoriadnej situácie, ktorá by mohla obmedziť plynulý chod závodu, oznamuje jazdcom prostredníctvom chatu zahájenie fázy Virtual Restart a iné dôležité informácie.

6.2 Virtual Restart – Je VÝHRADNE určený pre hromadné kolízie na začiatkoch závodov a môže byť aktivovaný iba v priebehu prvých 4 kôl. Pre jazdcov nastáva v momente, kedy sa v chate objaví niekoľko krát po sebe text: „Virtual Restart“ (presnejšie „VIRTUAL RESTART+ČÍSLO lídra“). Jazdci na tento signál reagujú totožne, ako pri signalizovaní žltej vlajky, tz. majú zákaz útočiť a predbiehať svojich súperov a dbajú o zvýšenú opatrnosť. Líder závodu je povinný okamžite a bezpečne spomaliť na 130km/h a pri udržiavaní tejto rýchlosti čakať na svojich súperov. Ostatní jazdci prispôsobia svoju rýchlosť okolnostiam tak, aby dokázali včas zareagovať na nízku rýchlosť lídra, resp. ostatných jazdcov za lídrom, zoskupených vo vláčiku. Jazdci, ktorí nedokážu včas zareagovať a spôsobia nehodu počas fáze VR budú postihnutí tvrdými trestami.

6.3 Boxy počas Virtual Restart – počas fázy Virtual Restart je povolené absolvovať zastávku v boxoch s podmienkou, že jazdec dodrží všetky hore uvedené body. Po návrate z boxov na trať, jazdec dobehne vláčik a zaradí sa k ostatným jazdcom. Pokiaľ sa vráti na trať tesne pred vláčikom, je povinný dobehnúť stratu takmer jedného kola a zaradiť sa na koniec vláčika. Pokiaľ sa vráti na trať počas alebo po prejdení vláčika, zaradí sa za skupinu aut. Boxy bude možné absolvovať iba do určitého momentu (cca do druhého kola v priebehu fáze VR), o ktorom bude rozhodovať LRC. Po tomto čase LRC zahlási do chatu uzavretosť boxov a jazdci už nebudú môcť navštíviť svojich mechanikov.

6.4 Reštart závodu – fáza Virtual Restart trvá tak dlho, kým sa nesformuje celé štartové pole do jedného vláčika. O Virtuálnom reštarte rozhoduje Live Race Control viacnásobným textovým oznámením v chate: „VIRTUAL RESTART V TOMTO KOLE !!“, čo pre jazdcov znamená, že na konci kola bude závod reštartovaný.

6.5 Reštart závodu bude v réžii aktuálneho lídra. Na predzávodnom briefingu bude určený úsek v treťom sektore, počas ktorého si líder vyberá moment reštartu stlačením plynového pedála na podlahu, čím dáva ostatným jazdcom jasný signál na reštart závodu. V tom istom momente signalizuje reštart závodu Live Race Control textovým oznámením v chate: „GREEN GREEN GREEN“, aby dokázali adekvátne zareagovať na reštart aj jazdci na zadných pozíciách. Po reštarte smú jazdci predbiehať najskôr až po pretnutí cieľovej čiary.

6.6 Iné oznamy v chate – Live Race Control („LRC“) môže počas závodu využívať chat aj pre iné dôležité upozornenia, akými sú napríklad: nehody v určitých úsekoch trate, oznámenie o pozávodnom začatí vyšetrovania nehody, povolanie jazdca do boxov na opravu vozidla, upozornenie jazdca na ignorovanie modrej vlajky a iné.

7. Evidencia bodov a ohodnotenie

7.1 Body na základe výsledkov z jednotlivých závodov budú evidované v nasledovných tabuľkách:

 1. Pohár jazdcov PRO
 2. Pohár jazdcov AM
 3. Pohár konštruktérov (Poradie tímov)
 4. Pohár šampiónov

 

 • Pohár jazdcov PRO :
  Do tejto tabuľky sa zapisujú body, ktoré v Šprint závodoch získajú jazdci kategórie PRO v poradí akom prišli do cieľa v rámci svojej kategórie. Do tejto tabuľky sa tiež zapisujú body, ktoré v Endu závodoch získajú jazdci kategórie PRO (v PRO tímoch a PRO-AM tímoch) v poradí akom prišli do cieľa v rámci svojej tímovej kategórie.

 

 • Pohár jazdcov AM :
  Do tejto tabuľky sa zapisujú body, ktoré v Šprint závodoch získajú jazdci kategórie AM v poradí akom prišli do cieľa v rámci svojej kategórie. Do tejto tabuľky sa tiež zapisujú body, ktoré v Endu závodoch získajú jazdci kategórie AM (v PRO-AM tímoch a AM tímoch) v poradí akom prišli do cieľa v rámci svojej tímovej kategórie.

 

 • Pohár konštruktérov :
  Do tejto tabuľky sa zapisujú body, ktoré získajú obaja jazdci v tíme (súčet).

 

 • Pohár šampiónov :
  Do tejto tabuľky sa zapisujú body, ktoré získajú všetci jazdci, podľa celkového poradia, bez ohľadu na kategóriu.

 

7.2 V šprintových závodoch získavajú jednotliví jazdci okrem bodového ohodnotenia tiež ocenenia za umiestnenie v závode:

 • Prví traja jazdci na bedni
 • Prvý jazdec v kategórii AM

7.3 V endurance závodoch získavajú jednotlivé tímy okrem bodového ohodnotenia tiež ocenenia za umiestnenie v závode:

 • Prvé tri posádky na bedni
 • Prvá posádka v kategórii PRO-AM
 • Prvá posádka v kategórii AM

7.4 Nad formou ocenení uvažujeme… (Záleží od vstupu potencionálnych sponzorov do súťaže, prípadne od dobrovoľných príspevkov zúčastnených jazdcov/divákov/mecenášov)

Vítěz v poháru šampionátu dostává od eshopu ALL4SIM Button box v2 (http://pitlaneclub.cz/blog/2020/06/18/all4sim-venovali-hlavni-cenu-do-mtd-racing-series/)

Líbí se vám náš šampionát a naše práce?? Chcete nás podpořit?? Použijte odkaz níže. Všechny dary jsou dobrovolné a je jen na vás kolik peněz pošlete :slight_smile: Každopádně vám za každý dar předem děkujeme a moc si vážíme toho, že vás naše práce baví. Díky !!

https://streamlabs.com/motodomek/tip

8. Podávanie protestov, tresty a penalizácie

8.1 Trest alebo penalizáciu môže obdržať tím/jazdec, ktorý sa dopustí porušenia pravidiel v kvalifikácii alebo v závode. Podnetom pre začatie vyšetrovania a prípadné udelenie trestu je podanie protestu poškodeným tímom/jazdcom. Protesty sa môžu podávať do 24h od ukončenia závodu a musia obsahovať číslo poškodeného, číslo vinníka, číslo kola, v ktorom sa incident odohral a stručný opis priebehu incidentu. 

8.2 Každým podaným protestom sa bude zaoberať závodná komisia a na základe hlasovania rozhodne o opodstatnenosti protestu, prípadne o výške trestu pre vinníka a to vždy do 72 hodín od ukončenia závodu, kedy budú tiež vyhlásené oficiálne výsledky daného závodu. Komisári tiež preverujú štartovú procedúru, prvé kolo a vyhradzujú si právo zaoberať sa incidentami, na ktoré neboli podané podnety od jazdcov a to z dôvodu zvýšenia kvality a bezpečnosti  šampionátu.

8.3 Na základe závažnosti porušenia pravidiel môžu komisári udeliť rôzne výšky trestov od „upozornení“, cez „časové penalizácie“, až po tvrdé tresty ako napríklad „zákaz štartu v kvalifikácii alebo v závode“.

8.4 V prípade kolízie dvoch alebo viacerých jazdcov, nie je potrebné čakať na svojich súperov ani v prípade, ak je jazdec jednoznačne presvedčený o svojej vine. Pri stanovovaní výšky trestu komisári nebudú brať do úvahy, či jazdec počkal alebo nepočkal svojho súpera, budú brať do úvahy príčinu vzniku incidentu.

8.5 Protesty nebudú môcť podávať jazdci/tímy, ktorí bez závažného dôvodu opustia server v priebehu závodu.

8.6 Odvolanie na tresty je možné podávať do 24 hodín od vydania oficiálnych výsledkov závodu.

9. Správanie sa na trati

9.1 Jazdci sú povinní ovládať význam závodných vlajek a riadiť sa nimi počas kvalifikácie a závodu. Nerešpektovanie závodných vlajek bude považované za nevhodné správanie sa na trati a bude trestané časovými penalizáciami a tvrdými trestami.

9.2 Počas kvalifikácie: Jazdcovi, ktorý sa nachádza vo výjazdovom kole, dojazdovom kole alebo ktorému sa neráta čas kola následkom prekročenia limitov trate, je signalizovaná modrá vlajka v prípade, kedy sa k nemu blíži jazdec nachádzajúci sa v meranom kole. Signalizovaný jazdec je povinný čo najskôr uvoľniť ideálnu stopu a nechať sa predbehnúť tak, aby nespomalil jazdca v meranom kole.

9.3 Počas ŠPRINT závodu: Jazdcovi je signalizovaná modrá vlajka vtedy, ak ho dobieha jazdec, ktorý má náskok takmer jedno alebo viac kôl. Signalizovaný jazdec je povinný  uvoľniť ideálnu stopu a nechať sa predbehnúť na najbližšom vhodnom mieste, najneskôr však do jedného kola a to tak, aby rýchlejšieho jazdca neohrozil.

9.4 Počas ENDURANCE závodu: Jazdcovi je signalizovaná modrá vlajka vtedy, ak ho dobieha jazdec, ktorý má náskok takmer jedno alebo viac kôl. Signalizovaný jazdec nie je povinný uvoľniť ideálnu stopu, avšak má zakázané bojovať s rýchlejším jazdcom a v momente, kedy sa obaja jazdci nachádzajú vedľa seba, je signalizovaný jazdec povinný stiahnuť sa zo súboja.

9.5 V závode môže nastať situácia, kedy jazdec so stratou jedného kola, dobehne jazdca s náskokom jedného kola. V takomto prípade má rýchlejší jazdec plné právo zaútočiť na jazdca vpredu a dostať sa späť do kola. Po úspešnom predbiehacom manévri sa aktivujú modré vlajky, zpod ktorých sa musí signalizovaný jazdec vymaniť najneskôr do dvoch kôl. Ak sa mu to nepodarí, musí sa zaradiť späť za jazdca a svoj pokus o predbehnutie zopakovať.

9.6 Modrou vlajkou signalizovaný jazdec má zakázané prepúšťať svoju pozíciu až na konci rovinky, tz. tesne pred alebo počas brzdnej zóny. Svoj zámer prepustiť pozíciu je povinný uskutočniť po výjazde ze zákruty alebo počas rovinky a to v dostatočnom predstihu pred brzdením.  (Platí pre úseky okruhov s dlhšími rovinkami a pre cieľové rovinky). Púšťanie rýchlejšieho jazdca musí byť plynulé, bezpečné a predvídateľné.

9.7 Žltá vlajka dáva vedieť jazdcom o nehode alebo inom nebezpečenstve na trati. Počas signalizovania žltej vlajky musí jazdec dbať o zvýšenú opatrnosť a má zakázané predbiehať/útočiť na jazdcov pred sebou.

9.8 Po opustení trate z dôvodu jazdeckej chyby alebo nehody je vracajúci sa jazdec povinný dbať o zvýšenú opatrnosť a na trať sa vrátiť tak, aby neohrozil a neobmedzil ostatných jazdcov na trati.

9.9 Jazdci sú povinní dodržiavať limity trate. Pri nedodržiavaní limitov trate hra automaticky udeľuje upozornenia, pri závažnejších porušeniach udeľuje tresty. Jazdci majú tiež zakázané prekračovať plnú čiaru pri výjazde z boxov – žiadna časť auta nesmie presahovať cez vonkajší okraj tejto čiary.

9.10 Jazdci sú povinní dodržiavať maximálnu povolenú rýchlosť v boxovej uličke. Po nedodržaní tejto rýchlosti hra automaticky udeľuje tresty na základe výšky prekročenej rýchlosti.

9.11 V súbojoch o pozíciu je zakázané blokovanie, vytláčanie, vybrzďovanie a narážanie do súpera a excesivní vyblikávání. 

9.12 Jazdec si v súboji volí ideálnu závodnú stopu iba do momentu, kým sa žiadnou časťou svojho auta neprekrýva s iným autom. V momente, kedy sa dve autá prekrývajú, si musia jazdci nechať dostatok miesta a voliť takú stopu, aby neprišlo ku ich vzájomnému kontaktu. V tomto momente nemá žiadny jazdec právo na ideálnu stopu okrem špecifických prípadov, kedy nie je možné prejsť zákrutou bok po boku.

9.13 Pri obraňovaní pozície má jazdec právo 2-krát meniť smer jazdy. To znamená vysunutie sa z ideálnej stopy do obrannej pozície a naspäť. Viac zmien smeru bude považované za blokovanie súpera. Účelná zmena smeru jazdy v brzdnej zóne je prísne zakázaná.

9.14 Tesne pred zahájením štartu je zakázané využívať medzery medzi autami na „nadbiehanie si“ na súpera, to znamená: vzďaľovať sa/približovať sa k autu pred sebou alebo znižovať/zvyšovať rýchlosť vzhľadom na rýchlosť auta pred sebou. Pokiaľ jazdec porušením tohto článku získa výhodu alebo pozíciu na jedného alebo viacerých jazdcov pred sebou, bude takéto správanie považované za uliaty štart a jazdec bude adekvátne potrestaný.

9.15 Jazdci sú povinní dokončiť závod aj napriek nepriaznivému vývoju. V prípade druhého nedokončenia závodu v sezóne, bude jazdec potrestaný zákazom kvalifikácie v nasledovnom závode. Disconnect bude tak isto považovaný za nedokončenie závodu. (Vo výnimočných situáciach môžu organizátori uznať opodstatnenosť opustenia servera)

9.16 Je zakázané používať chat v priebehu kvalifikácie a závodu.

9.17 Jazdec je po prejdení cieľovej čiary (na konci závodu) povinný doviezť svoje auto do boxov a zaparkovať u svojich mechanikov. Za nesplnenie tejto podmienky bude jazdcovi udelená časová penalizácia.

9.18 Porušenie týchto pravidiel bude trestané pomocou interných penalizačných štandardov, ktoré nebudú zverejnené v pravidlách, aby sa predišlo kalkuláciám zo strany jazdcov a tiež z dôvodu presvedčenia, že ku každému incidentu treba pristupovať individuálne.

 

10. Nastavenie servera

10.1 Pre čo najreálnejší pocit zo závodenia bude server vždy nastavený na nasledovné parametre:

1. Vypnutý ukazovateľ ideálnej stopy

2. Vypnuté automatické zatáčanie

3. Vypnutá stabilizácia

4. Vypnutý automatický pitlimiter

5. Zapnuté automatické radenie (pre jazdcov, ktorí na ovládanie auta používajú iba svoje ruky)

6. Zapnutá automatická spojka (pre jazdcov, ktorí majú iba dvojpedál)

7. Vypnutý automatický štart motora

8. Vypnuté automatické stierače

9. Vypnuté automatické svietenie

10.2 Nastavenie herného času a počasia bude zverejnené vždy v dostatočnom predstihu pred daným závodom.

10.3 Na závodný víkend bude obmedzený počet sád pneumatík v závislosti od typu závodu.

10.4 Zahrievacie kolo bude manuálne, to znamená bez pomocnej grafiky a bez možnosti prechádzať autami (bez duchov).

Organizátori si vyhradzujú právo na doplnenie a zmenu pravidiel, avšak najskôr 72 hodín po ukončení závodu. Závodníci budú o týchto zmenách vopred informovaní a všetky zmeny budú viditeľne označené.